article

เหตุผลที่ทำให้แคมเปญ SMS ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำการตลาดจนถึงปัจจุบัน

24 กันยายน 2023

ในปัจจุบันนี้ แม้ว่ากลยุทธ์การตลาดออนไลน์อย่าง อีเมล ,การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา(SEO) และการตลาดโซเชียลมีเดีย จะมีประโยชน์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจต่างๆเป็นอย่างมาก แต่การตลาดผ่านช่องทางเหล […]