article

ยิง SMS โฆษณาผ่านเว็บไซต์อย่างง่าย เข้าถึงผู้รับจำนวนมากใน 5 วินาที

21 กันยายน 2023

การยิง SMS ผ่านเว็บไซต์ คืออะไร ? การ “ยิง SMS” คือ การส่งข้อความด้วย SMS ไปยังผู้รับจำนวนมาก หรือที่รู้จักกันในภาษานักการตลาดว่า “Bulk SMS” โดยการ ยิง SMS นี้สามารถที่จะส่งข้อความได้ทั้งเนื้อหาข้อควา […]