article

5W1H คอนเซปต์ทรงประสิทธิภาพ นำมาประยุกต์ใช้กับ SMS Marketing

22 กันยายน 2023

บทความนี้ จะมาแนะนำเกี่ยวกับคอนเซปต์ที่ทรงประสิทธิภาพนั่นก็คือ 5W1H ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางสถิติ พร้อมกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ กันนะคะ สำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะเริ่มทำ SMS […]