article

ความสำคัญของ Customer Journey ต่อ SMS Marketing

26 กันยายน 2023

เชื่อว่านักการตลาดออนไลน์หลายๆคน คงจะรู้จักกับคำว่า Customer Journey กันอย่างแน่นอนเลยนะคะ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ช่วยให้สามารถเข้าใจ Behavior ของลูกค้ามากขึ้นนั่นเองค่ะ เพื่อจะนำมาปรับใช้กับกลยุทธ์การตลาด ใ […]