article

มารู้จักกับ SMS และ MMS กัน

12 กันยายน 2023

  SMS และ MMS คือบริการส่งข้อความ ที่มีทั้งความเหมือน และแตกต่างกันนะคะ มาดูกันค่ะ ว่าจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ในการส่งข้อความเพื่อทำการตลาดของธุรกิจต่างๆนั้น เราสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการจะส […]