article

SMS PDPA คืออะไร? ส่งเอกสารยินยอมในการเก็บข้อมูลผ่าน SMS

22 กันยายน 2023

ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีหลายท่าน ได้ยินคำว่า PDPA กันมาบ้างนะคะ เนื่องด้วยกฏหมายดังกล่าว ได้มีผลบังคับใช้นั่นเองค่ะ โดยบทความนี้ จะมาแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นว่า PDPA นั้นคืออะไร และมีขั้นตอนในการทำ […]