article

เคล็ดลับการตั้งเวลาส่งข้อความ SMS ให้โดนใจลูกค้า

25 กันยายน 2023

เคล็ดลับในการทำการตลาดผ่านระบบ SMS นั้น การรู้จัก และทำความเข้าใจลูกค้าเป็นสิ่งที่ทุกๆ ธุรกิจต้องทำและให้สำคัญเลยนะคะ เพราะหากเราไม่เข้าใจลูกค้า ไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร หรือชอบอะไรแล้วละก็ อาจจะทำใ […]