article

รู้ทัน ป้องกันตนเองจาก SMS Phishing

19 กันยายน 2023

SMS Phishing คืออะไร ทำไมคนเราถึงหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้ง่าย ตามมาดูกันค่ะ รู้ทัน ป้องกันตนเองจาก SMS Phishing ตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนคลิกทุกครั้งนะคะ   Phishing หรือ SMS phishing คือการหลอกลว […]