article

รวม 5 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ API ที่ควรรู้

29 กันยายน 2023

การเชื่อมต่อ API ในรูปแบบต่าง ๆ มักจะมีคำศัพทฺน์เฉพาะที่ Developer หรือกลุ่มงานอาชีพที่เกี่ยวข้องมักจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ แต่สำหรับบุคคลทั่วไปแล้ว มักจะไม่เข้าใจ และคุ้นเคยเท่าไหร่ จึงเกิดคำถามขึ้นม […]