article

ติดตามผลการส่งข้อความได้ทันใจ วัดผลแคมเปญได้ทันทีด้วย SMS Tracking

14 กันยายน 2023

SMS Tracking หรือ Smart SMS คือ การส่งข้อความ SMS รูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถที่จะติดตามพฤติกรรมการมีส่วนร่วม หรือความสนใจของผู้รับข้อความได้อย่างแม่นยำ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การวัดผลลัพธ์แคมเปญการตลาด ให […]